Monitoring płatności 2022-12-27T10:52:33+00:00

MONITORING PŁATNOŚCI

Cele monitoringu:

Korzyści z monitoringu:

Usługa monitoringu płatności jest metodą odpowiedzialnego i skutecznego zarządzania należnościami finansowymi w działalności podmiotów gospodarczych. Polega ona na szybkim reagowaniu na pojawiające się opóźnienia w płatnościach pieniężnych. Nieterminowe regulowanie zobowiązań finansowych jest jedną z charakterystycznych cech polskiej gospodarki. Oficjalne źródła podają, że problemy z nieterminową płatnością należności lub jej brakiem ma około 70% firm, działającym na naszym rynku, a około 20% wierzytelności jest w ogóle nie do odzyskania.

System monitoringu

Monitoring płatności jest najmniej kosztownym a jednocześnie najskuteczniejszym sposobem nadzorowania posiadanego portfela wierzytelności. Monitorowanie spłat należności rozpoczyna się przed upływem terminu płatności faktury VAT, a jego celem jest zmotywowanie kontrahenta do terminowej zapłaty należności. Państwa kontrahent zostanie poinformowany o nadchodzącym terminie płatności lub o jego przekroczeniu. Procedura monitoringu uwzględnia indywidualne rozwiązania ustalone z Klientem.

Schemat monitoringu

W ramach usługi monitoringu płatności Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi kontaktuje się w imieniu swoich Klientów z ich kontrahentami na kilka dni przed upływem terminu monitorowanej płatności, przypominając o zbliżającym się terminie zapłaty. Podczas tego kontaktu ustalamy, czy kontrahent otrzymał fakturę, czy potwierdza jej merytoryczne dane, a w szczególności kwoty. Wyjaśniane są również inne okoliczności, które mogą mieć wpływ na płatność np.: reklamacja za towar bądź usługę. W przypadku opóźnień w płatności wykonywane są kolejne monity telefoniczne, mające doprowadzić do jak najszybszej zapłaty. Monitoring telefoniczny wykonywany przez naszą kancelarię prowadzony jest za pomocą profesjonalnych technik negocjacyjnych, mających na celu jak najskuteczniej zmotywować kontrahenta do regulowania należności zgodnie z terminami płatności, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania dalszych, pozytywnych relacji naszych Klientów z ich kontrahentami.

Przedstawiona wyżej procedura ma charakter przykładowy, który jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Pieczęć prewencyjna

Każda faktura objęta monitoringiem płatności jest stemplowana pieczęcią prewencyjną.