Windykacja 2022-12-27T11:04:16+00:00

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Warunki finansowe:

Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi, specjalizuje się w windykacji, niezależnie od wysokości dochodzonych kwot, a także ich przeterminowania.

Nasze działania zmierzające do odzyskania długów cechuje profesjonalizm, szybkość oraz efektywność. Jednocześnie dbamy, by dotychczasowy kontrahent naszego Klienta nie utracił z nim dobrych relacji handlowych, szczególnie w dzisiejszych realiach zaostrzonej konkurencji.

Postępy z procesu windykacji przekazywane są Klientowi w formie raportów, które otrzymuje pocztą elektroniczną. Jeżeli negocjacje prowadzone przez doświadczonych i wykwalifikowanych windykatorów nie doprowadzą do dobrowolnej spłaty zobowiązania przez dłużnika, dalsze dochodzenie odbywa się na drodze postępowania sądowego do pełnego zaspokojenia należnych wierzytelności.