Usługi prawne 2022-12-27T10:22:49+00:00

DORADZTWO PRAWNE

Specjalizujemy się w:

Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi została utworzona w 2002 roku. Kancelaria świadczy swoje usługi poprzez zespół prawników posiadających gruntowną znajomość polskiego prawa, ulegającego zasadniczym zmianom, jak również doświadczenie zawodowe nabyte w sądach, instytucjach administracji publicznej, przedsiębiorstwach państwowych oraz w kancelariach i biurach prawnych.

Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK Doradcy Prawni i Finansowi prowadzi pełną obsługę podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w zakresie prawa:
• cywilnego,
• pracy i ubezpieczeń społecznych,
• gospodarczego,
• handlowego,
• rodzinnego i spadkowego,
• administracyjnego.

Kancelaria WIECZOREK & WIECZOREK w szczególności zajmuje się:
• prowadzeniem sporów sądowych,
• windykacją należności,
• reprezentowaniem Klienta przed organami administracji państwowej i samorządowej,
• doradzaniem przy tworzeniu, zmianie i przekształcaniu spółek prawa handlowego,
• opiniowaniem projektów uchwał, zarządzeń i decyzji.