Czynny żal – kolo ratunkowe dla spóźnialskich podatników

Każda osoba, która nie złożyła w terminie zeznania podatkowego, może skorzystać z instytucji tzw. czynnego żalu. Może ona uchronić podatnika przed nałożeniem na niego przez skarbówkę kary pieniężnej. Należy przy tym pamiętać, że we wniosku musimy szczegółowo opisać oraz uzasadnić okoliczności, które spowodowały opóźnienie w złożeniu zeznania.

Instytucja czynnego żalu wynika wprost z dyspozycji przepisu art. 16 § 1 Kodeksu karno-skarbowego: „…nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.

2018-01-31T10:34:54+00:00 Styczeń 31, 2018|