Od 30 kwietnia ulga na start w składkach ZUS

Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej, należąca do ustaw tworzących Konstytucję Biznesu, wejdzie w życie (z pewnymi wyjątkami) 30 kwietnia 2018 r. Od tego też dnia zacznie obowiązywać w ZUS tzw. ulga na start.

Dzięki nowym rozwiązaniom osoba, która  zarejestrowała działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do CEIDG), będzie mogła przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy nie zgłaszać się do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i nie płacić za siebie składek na te ubezpieczenia. Początkujący przedsiębiorca począwszy od dnia dokonania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej będzie miał obowiązek zgłosić się jedynie do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać za siebie – jako przedsiębiorcę – składkę zdrowotną.

Po upływie pierwszych 6 miesięcy prowadzenia firmy przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z obecnie istniejącej ulgi, czyli tzw. małego ZUS. Oznacza to, że przez następne 24 miesiące kalendarzowe prowadzenie działalności gospodarczej będzie mógł opłacać za siebie składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. wynosi ona 630 zł). Warunkiem skorzystania z tej preferencji będzie podjęcie działalności po raz pierwszy albo rozpoczęcie jej wykonywania ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia. Oprócz tego przedsiębiorca będzie mógł (tak też jest obecnie) wykonywać tej działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wychodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Nowy przedsiębiorca będzie miał prawo zrezygnować z 6-miesięcznego nieopłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu nowo założonej i wykonywanej działalności gospodarczej. Jeśli początkujący przedsiębiorca zdecyduje, że np. już po 3 miesiącach od rozpoczęcia wykonywania działalności chciałby się zgłosić do ubezpieczeń społecznych, to zostanie nimi objęty od dnia wskazanego w druku zgłoszeniowym, ale nie wcześniej niż od dnia jego złożenia w organie rentowym. Wówczas okres 24 miesięcy kalendarzowych, w których będzie mógł opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, będzie liczony od dnia dokonania przez przedsiębiorcę zgłoszenia do tych ubezpieczeń.

2018-04-09T08:34:38+00:00 Kwiecień 9, 2018|