Roczne sprawozdanie finansowe

Przypominamy iż 31.03.2018 r. mija termin sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r. w jednostce, w której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

2018-03-26T07:08:34+00:00 Marzec 26, 2018|