Ważne terminy

Przypominamy iż 20.03.2018 r. (wtorek) mija termin wpłaty za luty 2018 r.:

– miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych (PIT-36, PIT-36L, CIT-8)

– pobranych zaliczek od przychodów ze stosunku pracy (PIT-4R)

– przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o pdof, pobranych zaliczek na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-28)

– ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

– na PFRON

2018-03-21T09:25:04+00:00 Marzec 18, 2018|